Concurso Noves Freqüències - Aula de So i JJMM Sant Cugat

Bases en pdf

2009- IVª EDICIÓ

VOLS ENREGISTRAR LA TEVA MÚSICA?
Una proposta oberta a tothom i a tots els estils.

OBJECTIUS DE « 1ªMAQUETA »

o Facilitar l’accés a un estudi professional als grups emergents.
o Promoure la creació artística i la seva difusió.
o Posar a l’abast dels músics un recurs professional.

QUI POT PRESENTAR-SE?

Els grups i/o solistes que compleixin els següents requisits:

o L’edat mitjana dels membres ha de ser inferior a 25 anys.
o No tenir disc editat, ni contracte discogràfic en vigor.
o Puguin enregistrar temes sencers (no parts o seccions d’aquests)
o Presentar les sol·licituds dins del termini establert.
o Un cop seleccionats els grups disposen d’un termini de 6 mesos per a fer efectiu l’enregistrament.
o Els grups seleccionats es comprometen a assistir a l’acte de presentació dels treballs enregistrats i del videoclip del grup guanyador.

SELECCIÓ

Es seleccionaran 5 grups tenint en compte: edat dels components, interès i originalitat de la proposta. Es reserven 2 de les places a grups amb membres de Sant Cugat o vinculats a la ciutat i 3 queden obertes a grups de qualsevol procedència.

PREMI

* Els grups seleccionats disposaran de 12h gratuïtes d’estudi per a enregistrar els vostres temes. Temes sencers ( no seccions). 8 hores per a enregistrament i 4 hores per a edició.

* Videoclip: un jurat tècnic escollirà la millor proposta per a la realització d’un videoclip del material enregistrat (3 sessions de rodatge i 4 d’edició, gravat en HD i amb efectes de vídeo).

* Els grups seleccionats participaran d’una entrevista promocional a Radio Sant Cugat, un cop acabat el treball.

* Joventuts Musicals-Noves Freqüències escollirà un tema dels enregistrats, per a us no comercial i promocional el concurs. Els grups seleccionats autoritzen a Joventuts Musicals a difondre, sense afany comercial i a través dels medis que es considerin oportuns.

 

INSCRIPCIÓ: Descarrega’t i omple la butlleta on constin les següents dades:

Nom del grup o projecte, nom dels membres i el instrument amb que participen, data de naixement i població de cada membre , dades de contacte i breu explicació del que es vol enregistrar i la seva finalitat.

Els grups abonaran en concepte d’inscripció una quota de 5 eur, que serveix per a cobrir les despeses de gestió i selecció. Aquesta quota no es retornarà en cap cas.

Entrega la Butlleta d’inscripció a:

* Correu postal: Joventuts Musicals Sant Cugat / Noves Freqüències.
emilios

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: Des del dia de publicació de les bases fins el 15 d’Octubre de 2009.

PROMOU: Noves Freqüències - Joventuts Musicals de Sant Cugat

COL·LABORA: Aula de gravació d’Aula de So i Music-art audiovisuals.

AMB EL SUPORT DE: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat – Radio Sant Cugat

ALTRES: JJMM segueix negociant millores orientades a potenciar els objectius d’aquestes propostes, com concerts pels grups seleccionats o campanyes promocionals que potenciïn cada cop més el treball dels artistes. JJMM es reserva el dret de millorar els premis fins avui assolits per a aquesta convocatòria.

Tanmateix JJMM es reserva el dret a modificar, per causes justificades, el calendari proposat en la convocatòria sense perjudici dels premis atorgats als grups seleccionats.

 

Facebook - MySpace

 

 

Descarréga-te el Cartel

Cartel